Aichi Flying Disc Tourment 2013

Aichi Flying Disc Tournament 2013
Chubu University, Aichi, Japan http://goo.gl/maps/fc13h
December 1,2013
AIFDA

The Aichi Flying Disc Tournament was an overall tournament that included Distance, Accuracy, SCF and Freestyle. It may have been the first tournament in Japan to have a mixed pairs freestyle division.

Open
1.Yutaka Harashina/Masaki Hirashima
2.Kimitoshi Murakami/Ryuichi Suzuki
3.Hiroyuki Takeuchi/Takahiko Yamamoto/Hiroshi Oguri

Mixed Pairs
1.Ryuichi Suzuki/Mayumi Suzuki(f)
2.Tomokazu Yamamoto/Yukari Komatsu(f)
3.Masaki Hirashima/Aya Ichikawa(f)
*female marks (f) after the names.

Amateur
1.Naoki Maeda/Tomoyuki Matsuki
2.Yutaro Hirasawa/Keisuke Watanabe

2013 Japan Overall Championship

2013 Japan Overall Championship
Tachikawa,Tokyo,Japan
July 18-20th,2013

Open Pairs
1. Takeru Okamura/Yujiro Suzuki
2. Tomoyuki Katakura/Ryuichi Suzuki
3. Hiroshi Yokota/Shori Ouchi
4. Kimitoshi Murakami/Yohei Inoue
5. Daisuke Kuroda/Masatoshi Ishihara

Challenge Category
Kijo Yamashiro/Satoru Kondo
Mayumi Suzuki/Ryuichi Suzuki

Disc Summit 2013 in Akashi Japan

Disc Summit 2013
Akashi, Hyogo, Japan
June 8-9,2013

1. Akito Ueda/Kimitoshi Murakami
2. Tomokazu Yamamoto/Masaki Hirashima / Hayato Hikari
3. Ryuichi Suzuki/Mayumi Suzuki
4. Kei Kotani/Yohei Inoue/Mitsuru Udagawa
4. Takeru Okamura/Masafumi Kanbe
6. Hiroyuki Takeno/Koichi Hirano / Seigo Suzuki
7. Daisuke Shinkai/Masahiro Takayama